Telefon

Fix

Safecomm shpk – Tarifat e parashikuara te telefonise
fikse(me TVSH)

Thirrjet brenda rrjetit:
Lokale 0 Lekë/minutë
Ndër Rajonale 0 Lekë/minutë

Thirrjet me operatore te tjere fiks:
Lokale 2 Lekë/minutë
Ndër Rajonale 3Lekë/minutëc

Thirrjet me operatore mobile:
Kombetare 10 Lekë/minutë
Thirrjet nderkombetare
Zona I 12 Lekë/minutë
Zona 2 22 Lekë/minutë
Zona 3 44 Lekë/minutë
Zona 4 75 Lekë/minutë
Zona 5 90 Lekë/minutë
Zona 6 105 Lekë/minutë
Kujdesi ndaj klientit Falas
Thirrjet drejt numrave 112, 126, 127,128, 129 Falas.

Internet

Tarifat e parashikuara te sherbimit internet (me TVSH):
30 Mbps downnload / 30 Mbps upload : 1000 lek/muaj
50 Mbps downnload / 50 Mbps upload : 1300 lek/muaj
100 Mbps downnload / 100 Mbps upload : 2000 lek/muaj

Provided by OpenSpeedtest.com

Adresa:Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, hyrja 1, kati 2, zyra 23, Tirane
Telefon:+35542200526
Email:info@safecomm.eu
SAFECOMM ALL RIGHTS RESERVED © 2022

Scroll to Top